October 27, 2020

रिटायर्ड IAS अनिता भटनागर को बड़ी जिम्मेदारी- अजय मिश्रा

Spread the love

Lucknow –

 

रिटायर्ड IAS अनिता भटनागर को बड़ी जिम्मेदारी,

 

सरकार ने राज्य सेवा अधिकरण का मेम्बर बनाया,

 

राज्य सेवा अधिकरण सदस्य बनीं अनिता भटनागर.